Một số phim tắt thông dụng trong Corel Draw

Thảo luận trong 'Phần mềm đồ họa' bắt đầu bởi hoahongmauxanh, 18/3/15.

 1. hoahongmauxanh

  hoahongmauxanh New Member

  Tham gia:
  15/11/14
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  14
  Corel Draw chắc chắn sẽ là ứng dụng mà dân thiết kế, in ấn, quảng cáo nào cũng đều biết hoặc dùng qua rồi.

  CorelDRAW là bộ công cụ tất cả trong một bao gồm các chức năng như: dàn trang và minh họa vector, chỉnh sửa hình ảnh, chuyển bitmap sang vector, thiết kế trang web, ghi màn hình và tìm kiếm nội dung. Ngoài ra, ứng dụng còn bổ sung plug-in PHOTO-PAINT và các công cụ hỗ trợ thao tác trực tuyến.

  CorelDRAW tích hợp kho dữ liệu phong phú gồm: hàng nghìn clipart và hình ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cao, hàng nghìn phông chữ OpenType, là những phương tiện cần thiết cho các bản vẽ. Ngoài ra, còn các template, khung hình và mẫu để người dùng lựa chọn khi sử dụng thiết kế bản vẽ kỹ thuật.

  Vui lòng đăng nhập để thấy link


  Bộ phím tắt trong Corel Draw


  "Ctrl+F2", Vie&w Manager," Mở cửa sổ xem

  "Ctrl+F5",Graphic and Text St&yles," Mở cửa sổ kiểu văn bản và đồ thị (Graphic và text)

  "Ctrl+F7", &Envelope," Mở cửa sổ gán hình

  "Ctrl+F8", Con&vert," Biến văn bản nghệ thuật thành văn bản đoạn

  "Ctrl+F9", &Contour," Mở cửa sổ tạo viền

  "Ctrl+F11", Sym&bols and Special Characters," Mở cửa sổ ký hiệu

  "Ctrl+F12", &Spell Check...," Mở kiển tra chính tả

  "Ctrl+PgDn", Back O&ne," Đặt đối tượng xuống 1 lớp

  "Ctrl+PgUp",Forward &One," Đặt đối tượng chọn lên một lớp

  "Ctrl+Delete",Delete Word to Right,"Text Editing", Xóa từ bên phải văn bản

  "Ctrl+NUMPAD2", Font Size Decrease,"Text Editing", Giảm cở chữ xuống co trước đó

  "Ctrl+NUMPAD8", Font Size Increase,"Text Editing", Tăng cở chữ lên co kế tiếp

  "Ctrl+NUMPAD6",Font Size Next Combo Size,"Text Editing", Tăng giảm gấp đôi phông

  "Ctrl+NUMPAD4",Font Size Previous Combo Size,"Text Editing", Như Ctrl+Numpad6

  "Ctrl+Insert", &Copy," Sao chép chọn lọc và đặt lại trên trang

  "Ctrl+Shift+A", Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn

  "Ctrl+Shift+D", Drop Cap,"Text Editing", Thêm hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản

  "Ctrl+Shift+Q", Convert Outline To Obj&ect," Biến đổi đường khung thành đối tượng

  "Ctrl+Shift+T", E&dit Text...," Mở hộp thoại soạn thảo văn bản

  "Ctrl+Shift+W",Font Weight List,"Text Editing", Danh sách phông sẳn có

  "Ctrl+Shift+Z", R&edo %s," Đảo ngược lần cuối hủy thao tác

  "Ctrl+A", Select all objects," Chọn tất cả các đối tượng

  "Ctrl+C", &Copy," Sao chép vào bộ nhớ

  "Ctrl+D", &Duplicate," Nhân bản đối tượng thêm lần nữa

  "Ctrl+E", &Export...," Xuất khẩu bản vẽ ra định dạng khác

  "Ctrl+E", Center,"Text Editing", Gióng hàng văn bản vào giữa

  "Ctrl+G", &Group," Nhóm lại các đối tượng được chọn

  "Ctrl+I", &Import...," Nhập khẩu đối tượng hoặc văn bản

  "Ctrl+I", Italic,"Text Editing", Thay đổi văn bản kiểu nghiêng

  "Ctrl+J", &Options...," Mở cửa sổ tùy chọn – Option CorelDRAW

  "Ctrl+J", Full,"Text Editing", Gióng đều 2 bên văn bản

  "Ctrl+K", &Break Apart,"Tách rời (phân rã) đối tượng đang chọn

  "Ctrl+L", &Combine," Kêt hợp những đối tượng đang chọn

  "Ctrl+L", Left,"Text Editing", Gióng hàng trái

  "Ctrl+N", &New," Tạo bản vẽ mới

  "Ctrl+M", Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản

  "Ctrl+O", &Open...," Mở bản vẽ đã có

  "Ctrl+P", &Print...," In bản vẽ

  "Ctrl+Q", Con&vert To Curves," Chuyển đối tượng thành đường cong

  "Ctrl+R", &Repeat %s," Lặp lại thao tác sau cùng

  "Ctrl+R", Right,"Text Editing", Gióng hàng văn bản về phải

  "Ctrl+S", &Save...," Lưu trữ nhanh

  "Ctrl+T", &Format Text...," Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản

  "Ctrl+U", &Ungroup," Rã các đối tượng được chọn

  "Ctrl+U", Underline,"Text Editing", Kiểu văn bản gạch dưới

  "Ctrl+V", &Paste," Dán nội dung sao chép vào bản vẽ

  "Ctrl+Y", Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới

  "Ctrl+W",Refresh &Window," Làm mới cửa sổ bản vẽ

  "Ctrl+X", Cu&t," Cắt chọn lọc trong Shape Tool

  "Ctrl+Z", &Undo Move," Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa làm

  "Alt+Backspace", &Undo Move,"Giống như Ctrl+Z

  "Alt+Enter", Hiển thị đặc tính đối tượng được chọn

  "Alt+F3", &Lens," Mở cửa sổ thấu kính

  "Alt+F4", E&xit," Ra khỏi CorelDRAW và nhắc lưu bản vẽ

  "Alt+F7", &Position," Mở cửa sổ Position trong Tranformation

  "Alt+F8", &Rotate," Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation

  "Alt+F9", &Scale," Mở cửa sổ Scale – Mirror trong Tranformation

  "Alt+F10", S&ize," Mở cửa sổ kích thước Size trong Transformation

  "Alt+F12", Canh văn bản theo đường gốc

  "Shift+F1", &What's This?," Giúp đở, Cái gì?

  "Shift+F2", Zoom To &Selection," Phóng to đối tượng chọn

  "Shift+F4", Zoom To &Page ," Hiển thị toàn bộ trang in được

  "Shift+F9", Chuyển đổi 2 chế độ xem hình ảnh sử dụng sau cùng

  "Shift+F11", Color," Mở hộp thoại màu áp đối tượng – Uniform Fill

  "Shift+F12", Color," Mở hộp thọai màu phác thảo – Outline Color

  "Shift+PgDn", To &Back," Đặt đối tượng chọn xuống lớp cuối cùng

  "Shift+PgUp", To &Front," Đặt đối tượng chọn lên lớp trên hết

  "Shift+Insert", &Paste," Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản

  "Shift+Delete", Cu&t," Xóa chọn lọc đối tượng

  "Delete", De&lete," Xóa đối tượng được chọn, Xóa ký tự bên phải văn bản

  "PgDn", Next Page," Lui về trang tiếp theo và thêm trang

  "PgUp", Previous Page," Tới trang trước và thêm trang mới

  Linear,""Alt+F2", Kích thước trong Dimensions chưa tìm hiểu

  Mesh Fill,""M", Làm đầy một đối tượng chưa tìm hiểu

  "F2", Zoom One-Shot," Phóng to sau đó trả lại công cụ trước

  "F3", Zoom &Out," Thu nhỏ dần bản vẽ

  "F4", Zoom To &Fit," Phóng to đối tượng đầy khung

  "F5", &Freehand," Mở chức năng vẽ trong tập hợp – Freehand

  "F6", &Rectangle," Mở vẽ hình chữ nhật

  "F7", &Ellipse," Mở vẽ hình ê-lip, Pie, Are

  "F8", &Text," Công cụ chỉnh sửa văn bản text

  "F9", &Full-Screen Preview," Xem trước toàn màn hình

  "F10", Shape," Chỉnh sửa nút (node) đối tượng – Shape Tool

  "F11",Fountain," Mở hộp thoại đối tượng màu – Fountain Fill

  "F12",Pen," Mở hộp thọai bút phác thảo – Outline Pen

  "A", &Spiral," Mở vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon

  "B", Align Bottom," Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy

  "C", Align Centers Vertically," Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn

  "D", &Graph Paper," Mở vẽ hình caro trong tập hợp - Polygon

  "E", Align Centers Horizontally," Sắp hàng ngang các đối tượng được chọn

  "G", Fill," Làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng

  "H",Hand," Côn cu Pan kéo trang để xem

  "I", Artistic Media," Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand

  "L", Align Left," Sắp hàng trái các đối tượng được chọn

  "N", Navigator," Mang lên trên cửa sổ cho phép địịnh hướng bất kỳ

  "P", Center to Page," Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn

  "R", Align Right," Sắp hàng phải các đối tượng được chọn

  "T", Align Top," Sắp thẳng hàng trên đỉnh các đối tượng được chọn

  "X", Eraser," Xóa bỏ Như Ctrl+X

  "Y", &Polygon," Mở vẽ hình đa giác trong tập hợp - Polygon

  "Z", Zoom One-Shot," Như F2