DỰNG PHIM

  1. Avid Liquid

    Nơi chia sẻ các tư liệu và Project dành cho Avid Liquid
    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  2. BluffTitler

    Nơi dành cho việc chia sẻ các tài liệu, Project dành cho BluffTitler
    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  3. Proshow

    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  4. 3D

    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  5. Adobe Premiere

    Nơi chia sẻ các tư liệu và Project dành cho Adobe Premiere
    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  6. Adobe After Effect

    Nơi chia sẻ các tư liệu và Project dành cho Adobe After Effect
    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  7. Edius

    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  8. Digital Juicer

    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  9. Phần mềm khác

    Nơi chia sẻ các tư liệu và Project dành cho các phần mềm dựng phim khác
    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
  10. Footage

    Nơi đăng tải các thư viện dựng phim như: Video Footage, Sound Footage, Stock Photo ..v.v
    Đề tài thảo luận:
    Bài viết:
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
  1. Không có chủ đề.

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...