Vì công việc đi làm rồi nên có it thời gian vào TVC nay rảnh tí vào đây tặng các bạn video Nhạc organ mình lam tặng ông anh chuyên chơi organ. Tiện cũng mong mọi người nhận xét luôn .